Show More
מאלי קליש

מורה ומטפלת בתטא הילינג וריקול הילינג, נומרולוגית. הסמכות: ויאנה סטיבל, דר' זילבר, ענבל לוי. מתנדבת עם מטופלי ידי אור בבתיהם באיזור השרון, מטפלת בקליניקה פרטית באלפי מנשה