Show More
מיכל לוי

מטפלת ומורה לתטא הילינג ואקסס בארס. הסמכות: ויאנה סטיבל, שמחה ניניו, רחלי דוילה, המכללה ללימודים רוחניים. מתנדבת בידי אור עם פוגשי סרטן, מטפלת בקליניקה פרטית ברעננה