Show More
מרינה סוקולוב

מטפלת מוסמכת מטעם קמפוס ברושים של אוניברסיטת תל אביב והאגודה לריפוי סיני מסורתי. מטפלת ברפואה סינית בקליניקה ביתית בקריית אונו, עוזרת הוראה במגמת שיאצו בקמפוס ברושים ומטפלת במכבי טבעי.